Køgebugt Motorvejen

 

Grundejerforening navn: Antal Husstande:

Strandgården 1

37

Strandgården 2

41

Strandgården 3

75

Snerlevangen Vejlaug

15

Ejegården

164

Ranunkenvangen

22

Ankerhuse

60

Jordbærhaven

31

Vasegården

61

Græsmarken

43

Solmarken

80

Lysgården

100

Klosterparken

51

Kirsebærhaven

109

Birkeengen

28

Enggården

168

Bro- og Digeparken

60

Munkekær Vejlaug

118

Strandgården

35

Solsikkemarken Vejlaug

20