Vejlauget Munkekær - Bestyrelsen
Formand:  Bo Jelved
Bo Jelved  Tulipanmarken 18  Se på kort via www.krak.dk - klik her...
 Tlf.: 56 14 71 20
 E-mail: jelved@hotmail.com
Bestyrelsen:  E. Liebst Rasmussen
E. Liebst Rasmussen  Tulipanmarken 11  Se på kort via www.krak.dk - klik her...
 Tlf.: 56 14 23 21
 E-mail: ?
Bestyrelsen:  Steen Dan Christiansen
 Kløvermarken 4  Se på kort via www.krak.dk - klik her...
 Tlf.: 56 14 38 80
 E-mail: ?
Bestyrelsen:  Finn Brøggler
 Rismarken 4  Se på kort via www.krak.dk - klik her...
 Tlf.: 56 14 20 39
 E-mail: ?
Kasserer:  Preben E. Andersen
 Rismarken 17  Se på kort via www.krak.dk - klik her...
 Tlf.: 56 14 20 76
 E-mail: ?
Suppleant:  Jack Nielsen
 Tulipanmarken 13
 Tlf.:
 E-mail: ?
Suppleant:  
  Se på kort via www.krak.dk - klik her...
Tlf.:
E-mail:
Revisor:  ?
Preben Olson  ?  Se på kort via www.krak.dk - klik her...
 Tlf.: ?
 E-mail: ?